Druga dyskusja publiczna w sprawie ZTPO zakończona

26 sierpnia 2020 r. w małej hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół  Nr 2 Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyła się publiczna dyskusja w sprawie ZTPO. Dyskusję organizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, odpowiedzialne za proces konsultacji społecznych projektu spalarni. Były to już kolejne konsultacje społeczne ws. projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu.…

Rozpoczęcie ponownych konsultacji społecznych/Aktualizacja: Rozprawa administracyjna

24 lipca 2020 r. Starosta Oświęcimski ogłosił rozpoczęcie ponownych konsultacji społecznych ws. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjonowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,…

Nowe otwarcie projektu ZTPO w Oświęcimiu

Nowe otwarcie projektu ZTPO w Oświęcimiu   Synthos po raz drugi podjął działania zmierzające do powstania źródła energii w postaci  Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Spółka rozpoczęła w oświęcimskim Starostwie Powiatowym procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Złożony w połowie grudnia 2017 r. wniosek o pozwolenie na budowę w obecnym brzmieniu wraz z raportem oddziaływania na…

Drugie spotkanie społeczników, władz i inwestora w sprawie ZTPO

Drugie spotkanie społeczników, władz i inwestora w sprawie ZTPO   20 listopada 2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu odbyło się drugie spotkanie poświęcone projektowi Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Dyskusja w główniej mierze poświęcona była odpowiedziom na dodatkowe pytania zainteresowanych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inwestora (Grupy Synthos S.A.), strony społecznej (Stowarzyszenia Stop Fetorowi…

Spotkanie w sprawie ZTPO w ramach ZESPOŁU ROBOCZEGO

Spotkanie w sprawie ZTPO w ramach ZESPOŁU ROBOCZEGO   Uwzględnienie postulatów strony społecznej i wprowadzenie zmian w projekcie, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz deklaracja pełnej transparentności – to główne postanowienia ze spotkania poświęconego Zakładowi Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Platformą do rozmowy na temat spalarni został Zespół Roboczy ds. likwidacji uciążliwości zapachowych, który skutecznie rozwiązał problem od…