Dlaczego spalarnia powstaje akurat w Oświęcimiu?

Należy wygasić stary kocioł węglowy Synthos. Spalarnia zapewni tańszą i bardziej ekologiczną energię. Czytaj więcej

W Oświęcimiu konieczna jest budowa nowego źródła ciepła, ponieważ jeden z dotychczas działających kotłów węglowych, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony do 31 grudnia 2023 r. Zdecydowano jednak, że zamiast w budowę nowej jednostki węglowej należy zainwestować w spalarnię, która zapewni tańsze i jednocześnie bardziej ekologiczne ciepło.

Sprawdź listę wszystkich korzyści wynikających z budowy spalarni.

Czy inwestycja będzie bezpieczna dla zdrowia mieszkańców?

Tak, dzięki technologii sprawdzonej w setkach miast oraz szczelnym procedurom Synthos. Czytaj więcej

Technologia rusztowa, która zostanie wykorzystana w oświęcimskim zakładzie sprawdzona została w ponad  500 spalarniach na terenie całego kontynentu, głównie w krajach Europy Zachodniej. Planowany zakład będzie spełniał rygorystyczne normy tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów oraz inne normy określone w obowiązujących przepisach. Nowy zakład zostanie objęty dokładnie takimi samymi rygorystycznymi  procedurami zarządzania produkcją, personelem, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem procesowym, jak wszystkie inne instalacje Synthos.

W jaki sposób spalarnia wpłynie na jakość powietrza?

Pozytywnie, ponieważ do powietrza trafi dużo mniej zanieczyszczeń niż obecnie. Czytaj więcej

4 razy mniej tlenku azotu, 18 razy mnie pyłu i aż 47 razy mniej tlenku siarki będzie emitował planowany zakład w stosunku do kotła węglowego, który ma zastąpić. Poprawa jakości powietrza będzie odczuwalna nie tylko w Oświęcimiu, ale także w oddalonych o wiele kilometrów sąsiednich miejscowościach.

Czy zapach przywożonych odpadów będzie rozchodzić się po okolicy?

Nie, z uwagi na brak placów składowych odpady trafią bezpośrednio do szczelnie zamykanej instalacji. Czytaj więcej

Przywożone odpady będą umieszczane w szczelnym, pracującym w podciśnieniu pomieszczeniu, z którego powietrze będzie zasysane wprost do komory spalania. Odpady nie będą zalegać poza tym pomieszczeniem, ponieważ w ogóle nie przewiduje się budowy placów składowych.

Czy spalarni nie powinna jednak zastąpić lepsza segregacja śmieci?

Recykling to optymalne rozwiązanie, jednak jeszcze przez wiele lat niemożliwe do pełnego wprowadzenia. Czytaj więcej

Zdaniem Grupy Synthos recykling to najlepsza forma zagospodarowania śmieci i aktywnie uczestniczy w projektach poprawiających jego efektywność. Problem w tym, że obecnie, ale i najprawdopodobniej w najbliższych latach zawsze pozostanie część odpadów, z których odzysk będzie niemożliwy z powodów ekonomicznych lub technicznych. Do naszego obiektu trafiać będzie przede wszystkim właśnie ta frakcja.

Co dokładnie będzie spalane?

Głównie odpady, z których odzyskano surowce. Czytaj więcej

Instalacja zagospodaruje ok. 150 tys. ton odpadów rocznie. Będą to przede wszystkim odpady, z których odzyskano już m.in. szkło, papier, metal. Dodatkowo w miarę potrzeby wykorzystane zostaną osady ściekowe powstałe w oświęcimskiej miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków.

Co się stanie z popiołem i resztkami powstałymi po spalaniu?

Będą odbierane przez firmy z Niemiec, a następnie zostaną wykorzystane do budowy dróg. Czytaj więcej

Żużle powstające po procesie spalania będą wywożone z Oświęcimia i wykorzystywane m.in. jako podbudowy nowych dróg i autostrad. Natomiast mieszaniny popiołów i produktów oczyszczania spalin (odpady niebezpieczne) będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne i składowane w nieczynnych kopalniach soli na terenie naszego zachodniego sąsiada. Niemieckie firmy obecnie opracowują technologie ich ekologicznego, ale i zyskownego przetwarzania.  

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakikolwiek pytania, uwagi, czy wątpliwości związane z powstanie ZTPO na terenach Grupy Synthos w Oświęcimiu to zapraszamy do kontaktu: