Smog to dla Oświęcimia jeden z głównych problemów ekologicznych. Dostępne dane wskazują, że w powietrzu, którym oddychają mieszkańcy w ciągu roku może znajdować się ponad 198 ton pyłu PM10 i niemal 190 ton pyłu PM2,5.

BLISKO
388 TON
PM10 i PM2,5
228 TON
POCHODZI Z PIECÓW
MIESZKAŃCÓW
OŚWIĘCIMIA

Ich wielokrotnie mniejsze od przekroju włosa drobinki przenikają do organizmu ludzi i zwierząt osiadając głównie w płucach. Co istotne, tylko ok. 11% (43 tony) tych zanieczyszczeń pochodzi z przemysłu, natomiast 59% (228 ton) pochodzi z domowych kotłów.

70 TON
POCHODZI Z PIECÓW
MIESZKAŃCÓW
OŚWIĘCIMIA

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wpłynie na poprawę tej sytuacji. Po pierwsze, zmniejszy się ilość pyłów pochodzących z przemysłu, ponieważ nowa instalacja będzie wielokrotnie bardziej ekologiczna od dotychczasowego kotła węglowego. Po drugie, Synthos zdecydował, że część oszczędności uzyskanych w wyniku budowy spalarni zostanie przeznaczonych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w domach oświęcimian.

Z POWODU SMOGU
UMIERA W POLSCE
48 TYS.
OSÓB
NOWE KOTŁY PRODUKUJĄ
20 RAZY
MNIEJ PYŁU, NIŻ STARE

Obecnie pomiędzy inwestorem a lokalnym samorządem trwają rozmowy na temat szczegółów. Jednak już wiadomo, że wartość wsparcia przekazanego przez Synthos może wynieść nawet 1 mln zł.

NOWE KOTŁY PRODUKUJĄ
20 RAZY
MNIEJ PYŁU, NIŻ STARE