Smog to dla Oświęcimia jeden z głównych problemów ekologicznych. Dostępne dane wskazują, że w powietrzu, którym oddychają mieszkańcy w ciągu roku może znajdować się ponad 198 ton pyłu PM10 i niemal 190 ton pyłu PM2,5.

BLISKO
388 TON
PM10 i PM2,5
228 TON
POCHODZI Z PIECÓW
MIESZKAŃCÓW
OŚWIĘCIMIA

Ich wielokrotnie mniejsze od przekroju włosa drobinki przenikają do organizmu ludzi i zwierząt osiadając głównie w płucach. Co istotne, tylko ok. 11% (43 tony) tych zanieczyszczeń pochodzi z przemysłu, natomiast 59% (228 ton) pochodzi z domowych kotłów.

70 TON
POCHODZI Z PIECÓW
MIESZKAŃCÓW
OŚWIĘCIMIA

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów korzystnie przyczyni się do poprawy stanu powietrza w Oświęcimiu. W szczególności zmniejszy się ilość pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 pochodzących z przemysłu, poprzez redukcję zużycia paliw kopalnych do produkcji energii.

Grupa Synthos przeznaczyła środki pieniężne na wsparcie Miasta i Gminy Oświęcim w walce z niską emisją. Środki te zostały już przekazane Urzędom.

Z POWODU SMOGU
UMIERA W POLSCE
48 TYS.
OSÓB
NOWE KOTŁY PRODUKUJĄ
20 RAZY
MNIEJ PYŁU, NIŻ STARE

Środki pieniężne w wysokości 1,1 mln zł, których celem jest wsparcie Miasta i Gminy Oświęcim w walce z niską emisją, zostały już w całości przekazane Urzędom.

NOWE KOTŁY PRODUKUJĄ
20 RAZY
MNIEJ PYŁU, NIŻ STARE