Aktualności

Nowe otwarcie projektu ZTPO w Oświęcimiu

 

Synthos po raz drugi podjął działania zmierzające do powstania źródła energii w postaci  Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Spółka rozpoczęła w oświęcimskim Starostwie Powiatowym procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

Złożony w połowie grudnia 2017 r. wniosek o pozwolenie na budowę w obecnym brzmieniu wraz z raportem oddziaływania na środowisko to konsekwencja deklaracji, które padły podczas spotkania Zespołu Roboczego 16 października oraz dyskusji w Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu 20 listopada 2017 r.

Aktualnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie analizuje przedłożone przez Synthos dokumenty. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, podczas których udostępniony zostanie raport oddziaływania na środowisko, stanowiący podstawę oceny oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

Oprócz formalnych konsultacji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zostanie przeprowadzona odrębna kampania informacyjna pod hasłem „Nowa Energia dla Oświęcimia”. Szczegóły na jej temat pojawią się w mediach, stronie internetowej projektu oraz w specjalnej gazecie kolportowanej wśród oświęcimian.