Aktualności

26 sierpnia 2020 r. w małej hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół  Nr 2 Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyła się publiczna dyskusja w sprawie ZTPO. Dyskusję organizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, odpowiedzialne za proces konsultacji społecznych projektu spalarni. Były to już kolejne konsultacje społeczne ws. projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu.

Tzw. „rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa” jest jednym z elementów konsultacji społecznych. Celem takiej inicjatywy jest zebranie w jednym miejscu wszystkich stron postępowania, uczestników na tzw. prawach strony oraz innych przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcą złożyć dodatkowe wnioski i uwagi.

Zgodnie z prawem zebrana przez ten czas dokumentacja, wraz z pytaniami od mieszkańców i stanowiskiem inwestora zostanie przesłana przez Starostwo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydaje postanowienie niezbędne na tym etapie procedury o uzyskanie Pozwolenia na budowę.