Transport paliwa zasilającego planowaną spalarnię będzie odbywał się trzema drogami – nową Północną Obwodnicą Oświęcimia oraz ul. Nadwiślańską i Drogą Krajową nr 44. W  sumie do zakładu jednego dnia przyjeżdżać będzie od 60 do 85 samochodów, w godz. 7.00-18.00, tylko w dni robocze.

Oznacza to, że średnio na oświęcimskich drogach w ciągu jednej godziny pojawi się w sumie dodatkowo do 8 samochodów.

Warto podkreślić, że ruch ulicą Nadwiślańska wcale nie zwiększy się w stosunku do obecnego – do ZTPO trafiać będzie osad komunalny z MPOŚ oraz frakcja palna wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych w zakładzie SOK sp. z o.o., które już obecnie wywożone są tą samą drogą do zewnętrznych odbiorców produkujących paliwa alternatywne. Jeżeli uwzględnimy obecny ruch z MPOŚ i SOK, ogólny realny wzrost ilości samochodów będzie w przedziale niższym, od 50 do 70.

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za rok 2015 r. wynika, że średni dobowy ruch w obrębie terenów Synthos wynosi 18 124 pojazdów dziennie. Zestawienie tych wartości pozwala wyliczyć, że funkcjonowanie spalarni spowoduje wzrost ruchu samochodowego na ulicach Oświęcimia o 0,5%.

0,5%
WZROST RUCHU SAMOCHODOWEGO
MAX8
SAMOCHODÓW W CIĄGU GODZINY