„Nowa ENERGIA dla Oświęcimia” to projekt budowy na terenie kompleksu Grupy Synthos Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów („ZTPO”) pełniącego funkcje nowoczesnej elektrociepłowni. Instalacja będzie zasilana odpadami nienadającymi się do recyklingu, z których w większości odzyskane zostaną wcześniej wszystkie wartościowe surowce, m.in. szkło, papier, metal.

Nowe źródło energii, które pozwoli zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, zaspokoi 1/5 obecnych potrzeb na ciepło. Powstająca energia elektryczna będzie zasilała urządzenia Synthos, a ciepło trafi m.in. do miejskiej sieci ogrzewającej budynki na terenie Oświęcimia.

Jedynym inwestorem nowego projektu jest Grupa Synthos. Oznacza to, że w odróżnieniu od innych spalarni, na jej  budowę nie zostaną wydane środki z budżetu lokalnego samorządu. Instalacja została wpisana przez radnych sejmiku do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego. Obecnie Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę ZTPO i rozpoczął procedury przetargowe na wybór dostawcy technologii.