EFEKTYWNE ŹRÓDŁO
PRĄDU I CIEPŁA

ZTPO, czyli spalarnia będzie jednym z 4 źródeł dostarczających energię dla zakładów Grupy Synthos  oraz Oświęcimia, zaspokajając 1/5 wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Nowoczesna technologia, specyfika odpadów jako paliwa oraz równoczesna produkcja prądu i ciepła sprawią, że planowana instalacja będzie odznaczała się bardzo dużą sprawnością wytwarzania energii.

EFEKTYWNE ŹRÓDŁO
PRĄDU I CIEPŁA

ZTPO, czyli spalarnia będzie jednym z 4 źródeł dostarczających energię dla zakładów Grupy Synthos  oraz Oświęcimia, zaspokajając 1/5 wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Nowoczesna technologia, specyfika odpadów jako paliwa oraz równoczesna produkcja prądu i ciepła sprawią, że planowana instalacja będzie odznaczała się bardzo dużą sprawnością wytwarzania energii.

SZANSA NA NIŻSZE
KOSZTY OGRZEWANIA
DLA MIESZKAŃCÓW

Grupa Synthos zdecydowała się na budowę spalarni zamiast kotła węglowego, ponieważ jest bardziej ekologiczna oraz umożliwia produkcję energii taniej. To pozwoli firmie z Oświęcimia zaoferować swoje produkty po niższej cenie, co zwiększy szansę na skuteczną walkę z zagraniczną konkurencją.

Część tańszego ciepła trafi do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, co spowoduje, że skorzystają z tego także mieszkańcy naszego miasta.

MNIEJSZE GÓRY
(I DOŁY) ŚMIECI

Wprowadzone niedawno bardzo restrykcyjne przepisy powodują, że część firm zajmujących się gospodarką odpadami ma problemy z utylizacją. Zbyt mała liczba instalacji umożliwiających ich odpowiednie zagospodarowanie powoduje, że często śmieci są wysypywane w miejscach absolutnie niedozwolonych. Planowana na terenach Synthos spalarnia pozwoli w istotnym stopniu zmniejszyć skalę tego problemu.

Zobacz materiał dotyczący nielegalnego wywozu śmieci

MIEJSCA PRACY
I PODATKI
DLA OŚWIĘCIMIA

W nowym zakładzie prace znajdzie od kilkunastu do nawet 30 mieszkańców Oświęcimia i okolic. Oprócz tego nowa aktywność pośrednio zapewni dodatkowe przychody do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości oraz udziału w przychodach z podatków PIT i CIT.

MNIEJ ZANIECZYSZCZEŃ
CZYSTSZE POWIETRZE!

4 razy mniej tlenku azotu, 18 razy mniej pyłu i aż 47 razy mniej tlenku siarki będzie emitowała planowana instalacja w stosunku do przestarzałego kotła węglowego. Poprawa jakości powietrza będzie odczuwalna nie tylko w Oświęcimiu, ale także w oddalonych o wiele kilometrów sąsiednich miejscowościach.