EFEKTYWNE ŹRÓDŁO
PRĄDU I CIEPŁA

ZTPO będzie jednym ze źródeł dostarczających energię elektryczną i cieplną dla zakładów Grupy Synthos  oraz Oświęcimia, zaspokajając 1/5 wszystkich potrzeb mieszkańców w zakresie energii cieplnej.

Nowoczesna technologia, właściwości odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i ciepła sprawią, że planowana instalacja będzie odznaczała się bardzo dużą sprawnością wytwarzania energii.

EFEKTYWNE ŹRÓDŁO
PRĄDU I CIEPŁA

ZTPO będzie jednym ze źródeł dostarczających energię elektryczną i cieplną dla zakładów Grupy Synthos  oraz Oświęcimia, zaspokajając 1/5 wszystkich potrzeb mieszkańców w zakresie energii cieplnej.

Nowoczesna technologia, właściwości odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i ciepła sprawią, że planowana instalacja będzie odznaczała się bardzo dużą sprawnością wytwarzania energii.

SZANSA NA NIŻSZE
KOSZTY OGRZEWANIA
DLA MIESZKAŃCÓW

Grupa Synthos zdecydowała się na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów ze względu na wymierne korzyści ekologiczne oraz możliwość pozyskania tańszego źródła energii. Inwestycja ta umożliwi  spółce  skutecznie konkurować na wymagającym rynku.

Część ciepła trafi do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, co spowoduje, że skorzystają z tego także mieszkańcy naszego miasta.

MNIEJSZE GÓRY
(I DOŁY) ŚMIECI

Obowiązujące przepisy w zakresie gospodarki odpadami wymagają  osiągnięcia określonego poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Nie wszystkie odpady będą jednak mogły zostać poddane temu procesowi. W zakresie tej ostatniej grupy – odpadów, które nie nadają się do recyklingu – ich unieszkodliwienie poprzez termiczne przekształcenie pozwoli na odzysk energii z odpadów. To rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze niż długoterminowe składowanie odpadów na wysypisku. Składowane odpady podlegają fermentacji i w tym procesie wytwarzany jest metan, niezwykle negatywnie wpływający na środowisko. Dodać należy do tego zagrożenie pożarami składowisk i niekontrolowanymi emisjami różnych zanieczyszczeń.

Aktualnie w Polsce występuje deficyt instalacji do termicznego przekształcania odpadów, co potwierdza wiele krajowych i unijnych dokumentów, akcentujących rolę tego typu zakładów w zrównoważonych systemach gospodarki odpadami. Planowany na terenach Synthos Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów pozwoli zmniejszyć skalę tego problemu.

MIEJSCA PRACY
I PODATKI
DLA OŚWIĘCIMIA

W ZTPO powstaną nowe stanowiska pracy dla mieszkańców Oświęcimia i okolic. Oprócz tego nowa aktywność pośrednio zapewni dodatkowe przychody do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziału w przychodach z podatków PIT i CIT.

MNIEJ ZANIECZYSZCZEŃ
CZYSTSZE POWIETRZE!

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów zredukuje ilość odpadów, które składowane przez wiele lat na wysypiskach ulegają fermentacji, wytwarzają niekontrolowane emisje różnych zanieczyszczeń, głównie metanu. Proces termicznego przekształcania odpadów w zakładach do tego przeznaczonych musi spełnić rygorystyczne normy i wymagania środowiskowe.