Rozpoczęcie ponownych konsultacji społecznych/Aktualizacja: Rozprawa administracyjna

24 lipca 2020 r. Starosta Oświęcimski ogłosił rozpoczęcie ponownych konsultacji społecznych ws. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjonowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,…