Aktualności

24 lipca 2020 r. Starosta Oświęcimski ogłosił rozpoczęcie ponownych konsultacji społecznych ws. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu.

Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjonowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, określa zasady i terminy udziału w konsultacjach. Szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/obwieszczenie-starosty-oswiecimskiego-dotyczace-zakladu-termicznego-przeksztalcania-odpadow-w-oswiecimiu/

Aktualizacja 17.08: Uwaga! Rozprawa administracyjna w sprawie ZTPO w Oświęcimiu, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godzinie 1600 w małej hali sportowej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych przy ul. Bema 8 w Oświęcimiu.

Więcej informacji o rozprawie tutaj: https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/9695