Aktualności

24 lipca 2020 r. Starosta Oświęcimski ogłosił rozpoczęcie ponownych konsultacji społecznych ws. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu.

Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjonowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, określa zasady i terminy udziału w konsultacjach. Szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/obwieszczenie-starosty-oswiecimskiego-dotyczace-zakladu-termicznego-przeksztalcania-odpadow-w-oswiecimiu/