Bez kategorii

Ruszają konsultacje społeczne projektu ZTPO

 

Dzisiaj ruszyły konsultacje społeczne projektu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu.

Konsultacje, zgodnie z prawnymi uregulowaniami, będą przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe. Potrwają one przez 30 dni, począwszy od dnia publikacji ogłoszenia (od dzisiaj, tj. 23.02).

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, a uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą korespondencji e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.pl W ramach prowadzonego postępowania zostanie przeprowadzona także tzw. rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. O terminie i miejscu rozprawy Starosta Oświęcimski będzie informował odrębnie.

Inwestor, firma Synthos, o szczegółach projektu informuje na stronie internetowej. Akcję informacyjną wspomagać będą dodatkowo reklamy w internecie, artykuły w mediach lokalnych i regionalnych, a także wydawnictwo drukowane.