Bez kategorii

29 maja w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu odbyła się publiczna dyskusja w sprawie ZTPO. Udział w niej wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, inwestora ZTPO – Grupy Synthos oraz mieszkańcy Oświęcimia. Dyskusję organizowało Starostwo, odpowiedzialne za proces konsultacji społecznych projektu spalarni.

Tzw. „rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa” jest jednym z elementów konsultacji społecznych. Celem takiej inicjatywy jest zebranie w jednym miejscu wszystkich stron postępowania, uczestników na tzw. prawach strony oraz innych przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcą złożyć dodatkowe wnioski i uwagi. Zgodnie z prawem zebrana przez ten czas dokumentacja, wraz z pytaniami od mieszkańców i stanowiskiem inwestora zostanie przesłana przez Starostwo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmuje decyzję środowiskową, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dodatkowe uwagi dotyczące oddziaływania projektu na środowisko można przesyłać do Wydziału Architektury i Budownictwa oświęcimskiego starostwa jeszcze do 15 czerwca. Od 18 czerwca w Starostwie dostępny będzie protokół z rozprawy administracyjnej.